Renette Zeelie: 018 786 1882 | Charl Oosthuizen: 083 377 1441 | Johan Potgieter: 072 928 5380 admin@ultrafin.co.za

Die Belastingvoordele van jou Uitkeerpolisse na die 2018-Begrotingsrede

by | Jun 19, 2018 | Blog, Financial Adviser | 0 comments

Die belastingvoordele van uitkeerpolisse

Uitkeerpolisse is ’n aantreklike belastingdoeltreffende opsie vir mense wat meer wil spaar as die maksimum jaarlikse perk vir belastingvrye spaarrekeninge, en diegene wat hul jaarlikse belastingvergunnings soos belastingvrye rente-inkomste uitgeput het.

Die onlangse verhoging van die KWB-insluitingskoers beteken:

 • ’n effektiewe belastingkoers van 18% op kapitaalwins vir individue in die hoogste inkomstebelastingkategorie, en 36% vir trusts
 • vir ’n uitkeerpolis is die effektiewe KWB-koers vir hierdie individue en trusts slegs 12%.

Verder is belasting op inkomste 30% vir uitkeerpolisse, teenoor 45% wanneer hierdie persone volgens hul marginale belastingkoers in ander beleggingsinstrumente belas word. Hierdie belastingbehandeling is ook voordelig vir ander inkomstekategorieë (d.i. vir almal met ’n marginale belastingkoers bo 30%).

Benewens die belastingbesparings, bied ’n uitkeerpolis die volgende voordele:

 • Vereenvoudigde belastingadministrasie aangesien belasting binne die uitkeerpolis verhaal en namens die belegger hanteer word.
 • Beskerming teen insolvensie – die volle waarde van die polis sal vanaf drie jaar na aanvang tot vyf jaar na die uitkeerdatum of beëindiging van die polis teen krediteure beskerm wees.
 • Begunstigdebenoeming kan potensiële besparings op eksekuteursgelde (van tot 3.99% van die fondswaarde) beteken. Waar ’n begunstigde benoem is, is die betaling van die sterftevoordeel nie afhanklik van wanneer die boedel afgehandel word nie, en begunstigdes sal redelik gou die opbrengs ontvang.
 • Likiditeit word in die boedel geskep aangesien die betaling van die sterftevoordeel nie afhang van wanneer die boedel afgehandel word nie, en begunstigdes sal redelik gou die opbrengs ontvang.

Voordele om in ’n uitkeerpolis belê te bly, selfs na uitkering

 • Jy sal nie belasting op toekomstige polisopbrengste betaal nie. Sanlam sal die belasting namens jou uit sy polishouersfonds betaal.
 • Toegang tot die geld: Na die uitkeerdatum het jy toegang tot die beleggingsfondse deur ’n enkelbedrag-onttrekking of gereelde onttrekkings. Hierdie onttrekkings is ook belastingvry.
 • Beskerming teen insolvensie – die volle waarde van die polis sal vyf jaar na die uitkeerdatum of beëindiging van die polis teen krediteure beskerm wees.

Daar is ’n paar opsies na uitkering vir jou beskikbaar, sodat jy steeds die voordele van jou uitkeerpolis kan geniet. By uitkering het jy die volgende opsies:

 • Met jou geakkumuleerde spaargeld kan jy steeds jou geld laat groei deur in jou uitkeerpolis belê te bly, waar jou volle uitkeeropbrengs of ’n deel daarvan kan aanhou groei (afhangende van hoeveel jy op daardie tydstip onttrek).
 • Indien jy premies betaal, het jy ook die opsie om jou huidige premies voort te sit of ’n hoër bedrag by te dra.

Source: Sanlam

Ultrafin Logo Large Scale Transparent

UltraFin Hoofkantoor

Renette Zeelie

Tel: 018 786 1882

Fax: 086 617 8136

Email: admin@ultrafin.co.za

Contact Form