Renette Zeelie: 018 786 1882 | Charl Oosthuizen: 083 377 1441 | Johan Potgieter: 072 928 5380 admin@ultrafin.co.za

About Us

Our Approach

UltraFin Financial Solutions, we were founded in 2004. Initially, the company only offered short-term insurance solutions, but it was gradually expanded to the point where we Crop Insurance, Estates, Trusts, Life and Investment Advisory services became an iteragral part of UltraFin Financial Services.

ULTRAFIN FINANSIËLE OPLOSSINGS is in 2004 gestig. Aanvanklik het die maatskappy slegs korttermyn versekerings oplossings aangebied, maar dit is mettertyd uitgebrei na die punt waar ons ook Oes Versekering, Boedels en Trust, Lewens en Beleggingsadvies by ons dienste kan insluit.

MEET THE TEAM

Charl Oosthuizen

Independent Financial Advisor / Onafhanklike Finasiële Adviseur
Ultrafin Finansiële Oplossings (Edms) Bpk /
Financial Solutions (Pty) Ltd
FSP 35757

Cell: 083 377 1441
Fax: 086 617 8137
Tel: 086 111 4602

Besturende Direkteur. Charl is sedert 1990 betrokke by versekering.

Verantwoordelik vir oorhoofse bestuur van maatskappy, met spesifieke fokus op die Kort Termyn Afdeling as ‘n boer in murg en been lê die landbou vir Charl baie na aan die hart. Dus vorm Agri Versekering en gepaardgaande NIS produkte ‘n belangrike deel van Ultrafin se Portefeulje.

Johan Potgieter

Independent Financial Advisor

Onafhanklike Finansiële Adviseur
Ultrafin Finansiële Oplossings (Edms) Bpk/Financial Solutions (Pty) Ltd
FSP 35757

Cell: 072 928 5380

Trusted by 1000s of Happy Clients

Ultrafin Logo Large Scale Transparent

UltraFin Hoofkantoor

Renette Zeelie

Tel: 018 786 1882

Fax: 086 617 8136

Email: admin@ultrafin.co.za

Contact Form