About us

About us, UltraFin Financial Solutions, we were founded in 2004. Initially, the company only offered short-term insurance solutions, but it was gradually expanded to the point where we Crop Insurance, Estates, Trusts, Life and Investment Advisory services became an iteragral part of UltraFin Financial Services. ULTRAFIN FINANSIëLE OPLOSSINGS is in 2004 gestig. Aanvanklik het die maatskappy slegs korttermyn versekerings oplossings aangebied, maar dit is mettertyd uitgebrei na die punt waar ons ook Oes Versekering, Boedels en Trust, Lewens en Beleggingsadvies by ons dienste kan insluit. Ons span:

About 

Independent Financial Advisor / Onafhanklike Finasiële Adviseur
Ultrafin Finansiële Oplossings (Edms) Bpk /
Financial Solutions (Pty) Ltd
FSP 35757

Cell: 083 377 1441 | Fax: 086 617 8137 | Tel: 086 111 4602

Besturende Direkteur. Charl is sedert 1990 betrokke by versekring.
Verantwoordelik vir oorhoofse bestuur van maatskappy, met spesifieke fokus
op die Kort Termyn Afdeling as ‘n boer in murg en been lê die landbou vir
Charl baie na aan die hart. Dus vorm Agri Versekring en gepaardgaande NIS
produkte ‘n belangrike deel van Ultrafin se Potefeulje.

About 

Previous business experience:

20 Years short term insurance broker

Relevant qualifications:
NQF4 | Inseta

Achievements:
Broker of the year – Silver Certificate 1998 – Santam
Gold Broker of the year 2006 – Mutual & Federal
Top Broker of the year 2007 – Mutual & Federal
Top Broker of the year – Mutual & Federal

Ek is in die Korttermyn bedryf sedert 1994 waar ek as makelaar begin het, gedurende die 20 jaar het ek al die nodige eksamens afgele om as Makelaar op te tree,dit is vir my n vooreg om elke klient van my met profesionele diens en kundigheid te bedien en altyd die beste aan die klient te bied
My passie is gelukkige en tevrede kliente en om altyd bekikbaar te wees as hulle my nodig kry

About 

Johan Potgieter
Independent Financial Advisor / Onafhanklike Finansiële Adviseur
B.Sc Agric, MDP (UFS), M.Sc Agric (Stellenbosch)
Ultrafin Finansiële Oplossings (Edms) Bpk / Financial Solutions (Pty) Ltd
FSP 35757

Cell: 079 306 7203 | Fax: 086 545 6715 | Tel: (051) 436-5031/34 | Skype: johan.potgieter1512