Life Insurance

The high cost of living makes it difficult nowadays to save enough so that there is sufficient funds for your relatives to be carefree when something happens to you.

We value your life and disability coverage as with the standard of living to which you and your family are accustomed too, after your death or should you become disabled, can be maintained.

Lewens Versekering

Die hoë lewens koste maak dit deesdae moeilik om genoegsaam te spaar sodat daar voldoende fondse is vir u naasbestaandes om sorgvry te kan aangaan sou u iets oorkom.

Ons stel u Lewens en ongeskiktheid dekking so saam dat die lewens standaard waaraan u en u gesin gewoond was, na u afsterwe of indie u ongeskik sou raak, gehandhaaf kan word.