Renette Zeelie: 018 786 1882 | Charl Oosthuizen: 083 377 1441 | Johan Potgieter: 072 928 5380 admin@ultrafin.co.za

Life Insurance

The high cost of living makes it difficult nowadays to save enough so that there is sufficient funds for your relatives to be carefree when something happens to you.

We compile your Life and Disability cover in such a way that the standard of living that you and your family were accustomed to after you die or if you become disabled can be maintained.

Lewens Versekering

Die hoë lewens koste maak dit deesdae moeilik om genoegsaam te spaar sodat daar voldoende fondse is vir u naasbestaandes om sorgvry te kan aangaan sou u iets oorkom.

Ons stel u Lewens en ongeskiktheid dekking so saam dat die lewens standaard waaraan u en u gesin gewoond was, na u afsterwe of indie u ongeskik sou raak, gehandhaaf kan word.

Ultrafin Logo Large Scale Transparent

UltraFin Hoofkantoor

Renette Zeelie

Tel: 018 786 1882

Fax: 086 617 8136

Email: admin@ultrafin.co.za

Contact Form