Renette Zeelie: 018 786 1882 | Charl Oosthuizen: 083 377 1441 | Johan Potgieter: 072 928 5380 admin@ultrafin.co.za

Watter Vrae Het U Rondom Versekering?

by | Aug 30, 2016 | Blog | 0 comments

Wat is die beste raad vir ‘n jong persoon wat nou begin werk om te begin beplan vir die toekoms.
 • Doen deeglike Finansiële Behoefte Ontleding (FNA)
 • Kry ongeskiktheidsdekking eerste in plek en daarna lewensversekering soos omstandighede vereis
 • Stel testament op
 • Begin spaar – belegging en aftreevoorsiening
 • Spaar/belegging behoort 25 – 30% in buitelandse fondse belê word
 • Werk met ‘n begroting
 • Hersien jaarliks finansiële ontleding en testament
Hoe kan mense in sulke ekonomiese tye bespaar sonder om jouself te benadeel met lewensversekering ens.
 • Slegs deur middel van ‘n behoorlike Finansiële Behoefte Ontleding (FNA) sal jy weet watter tipe van dekking jy werklik nodig het en hoeveel daarvan.
 • Hersien jaarliks jou finansiële behoeftes/situasie
 • Daar is versekeraars (Min van hulle) wat jou dekking laat groei of verminder oor termyn soos dit nodig mag wees
 • Lewensversekering en ongeskiktheidsdekking bly die goedkoopste vorm van spaar en skep van likiditeit in ‘n boedel.

Het ek ‘n Testament nodig?

Indien jy sonder ‘n geldige testament sterf, word jou bates vererf kragtens die Wet op Intestate Erfreg, wat alhoewel dit probeer om ‘n billike verdeling te wees, tog in jou spesifieke omstandighede heeltemal onprakties en dalk ook onregverdig kan wees.

MAAR: die volgende probleme mag dan opduik:

 • jou bates word verdeel aan persone wat nie jou keuse sou wees nie, bv: besig met egskeiding
 • dit kan lank neem om ‘n eksekuteur aan te stel omdat die familie dan iemand as Eksekuteur moet nomineer en die persoon ook moontlik iemand kan wees wie nie jou keuse sou wees nie,
 • dit kan onnodige ekstra onkostes tot gevolg hê;
 • daar kan ongelukkigheid en konflik tussen die familie wees aangesien daar nie duidelike opdragte is hoe jou bates verdeel moet word nie

Vir nog anwoorde op vrae wat jy dalk mag he gaan na ons FAQ blad.

 

Ultrafin Logo Large Scale Transparent

UltraFin Hoofkantoor

Renette Zeelie

Tel: 018 786 1882

Fax: 086 617 8136

Email: admin@ultrafin.co.za

Contact Form