Watter Vrae Het U Rondom Versekering?

Watter Vrae Het U Rondom Versekering?
Wat is die beste raad vir ‘n jong persoon wat nou begin werk om te begin beplan vir die toekoms.
 • Doen deeglike Finansiële Behoefte Ontleding (FNA)
 • Kry ongeskiktheidsdekking eerste in plek en daarna lewensversekering soos omstandighede vereis
 • Stel testament op
 • Begin spaar – belegging en aftreevoorsiening
 • Spaar/belegging behoort 25 – 30% in buitelandse fondse belê word
 • Werk met ‘n begroting
 • Hersien jaarliks finansiële ontleding en testament
Hoe kan mense in sulke ekonomiese tye bespaar sonder om jouself te benadeel met lewensversekering ens.
 • Slegs deur middel van ‘n behoorlike Finansiële Behoefte Ontleding (FNA) sal jy weet watter tipe van dekking jy werklik nodig het en hoeveel daarvan.
 • Hersien jaarliks jou finansiële behoeftes/situasie
 • Daar is versekeraars (Min van hulle) wat jou dekking laat groei of verminder oor termyn soos dit nodig mag wees
 • Lewensversekering en ongeskiktheidsdekking bly die goedkoopste vorm van spaar en skep van likiditeit in ‘n boedel.

Het ek ‘n Testament nodig?

Indien jy sonder ‘n geldige testament sterf, word jou bates vererf kragtens die Wet op Intestate Erfreg, wat alhoewel dit probeer om ‘n billike verdeling te wees, tog in jou spesifieke omstandighede heeltemal onprakties en dalk ook onregverdig kan wees.

MAAR: die volgende probleme mag dan opduik:

 • jou bates word verdeel aan persone wat nie jou keuse sou wees nie, bv: besig met egskeiding
 • dit kan lank neem om ‘n eksekuteur aan te stel omdat die familie dan iemand as Eksekuteur moet nomineer en die persoon ook moontlik iemand kan wees wie nie jou keuse sou wees nie,
 • dit kan onnodige ekstra onkostes tot gevolg hê;
 • daar kan ongelukkigheid en konflik tussen die familie wees aangesien daar nie duidelike opdragte is hoe jou bates verdeel moet word nie

Vir nog anwoorde op vrae wat jy dalk mag he gaan na ons FAQ blad.

 

About the Author

Charl Oosthuizen
Independent Financial Advisor / Onafhanklike Finasiële Adviseur Ultrafin Finansiële Oplossings (Edms) Bpk / Financial Solutions (Pty) Ltd FSP 35757 Cell: 083 377 1441 | Fax: 086 617 8137 | Tel: 086 111 4602 Besturende Direkteur. Charl is sedert 1990 betrokke by versekring. Verantwoordelik vir oorhoofse bestuur van maatskappy, met spesifieke fokus op die Kort Termyn Afdeling as ‘n boer in murg en been lê die landbou vir Charl baie na aan die hart. Dus vorm Agri Versekring en gepaardgaande NIS produkte ‘n belangrike deel van Ultrafin se Potefeulje.

Be the first to comment on "Watter Vrae Het U Rondom Versekering?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*