Renette Zeelie: 018 786 1882 | Charl Oosthuizen: 083 377 1441 | Johan Potgieter: 072 928 5380 admin@ultrafin.co.za

Wat is ‘n testament?

Jou testament is die laaste dokument wat jy kan nalaat wat jou wense uitdruk aangaande wat met jou bates moet gebeur na jou dood. Almal ouer as 16 jaar wat bates besit en bevoeg is om die komplikasies van hul aksies te verstaan, behoort ‘n testament te hê. Indien jy...

Feeling poor? It’s not your imagination

SA’s middle class is being crushed by rising inflation and declining asset values. How’s that retirement plan coming along? You’re doing all the right things. You’ve bought a residential property, maybe two; you’ve got a pension fund and perhaps a retirement annuity...