Moet ek lewensversekering hê?

Moet ek lewensversekering hê?

Lewensdekking is die eenvoudige antwoord op ‘n paar moeilike vrae:

Hoe sal my gesin oorleef wanneer ek nie meer hier is om vir hulle te sorg nie? Hoe sal my lewensmaat die skuld wat ek agterlaat, soos die verband op ons huis, skik? Hoe sal my gesin vir daaglikse lewenskoste, gesondheidsorg en onderwys betaal as ek nie meer hier is nie?

“Lewensdekking beskerm die mense wat finansieël van jou afhanklik is deur hulle te voorsien van ‘n inkomste deur joune te vervang as jy sterf. Met die hulp van ‘n professionele finansiële adviseur kan jy besluit hoeveel lewensdekking jy benodig en hoe om dit by jou begroting in te werk. Hoofsaaklik is dit ‘n middel wat ontwerp is om te verseker dat jou geliefdes kan voortleef op die lewenstandaard wat jy altyd gebied het, selfs ná jou afsterwe,”

Lewensversekering plaas jou in die posisie dat indien iets met jou gebeur, daar vir jou geliefdes gesorg sal word wanneer jy dit nie meer kan doen nie.

In die geval van dood sal die lewensversekeraar ʼn bedrag uitbetaal om jou gesin te help met finansiële verpligtinge soos begrafniskoste, uitstaande skuld en toekomstige lewenskoste. Daar is ook omvattende lewensversekering wat omstandighede soos gestremdheid, ernstige siekte of verlies van inkomste dek.

Is dit dus ʼn moet om lewensversekering te hê? Die volgende paar vrae sal help om antwoorde hierop te verskaf.

Kort ek lewensversekering as ek nie afhanklikes het nie?

Talle mense meen dit is nie nodig om lewensversekering te hê indien hulle nie afhanklikes het nie want wie gaan dan die geld ontvang as hulle doodgaan? Omvattende lewensversekering maak egter vandag vir soveel meer voorsiening.

Vir jong mense wat pas begin werk of ouer mense wat nie afhanklikes het nie is hul inkomste egter steeds baie belangrik. Daar is dus opsies om jou inkomste te beskerm in die geval van besering of siekte wat tot gevolg kan hê dat jy jou werk en dus jou inkomste verloor.

Indien ʼn persoon wat geen direkte afhanklikes het nie te sterwe kom, is daar in die meeste gevalle steeds familie wat agterbly en dan sal moet pa staan vir koste soos ʼn begrafnis en uitstaande skuld. Indien die persoon dus lewensversekering gehad het, sal die koste gedek kan word.

Kan ek nie eerder geld spaar as om lewensversekering uit te neem nie?

Lewensversekering maak voorsiening vir die geval waar iets gebeur wat verhoed dat jy jou spaardoelwit bereik. Hoewel dit belangrik is om vir jou aftrede en ander doelwitte te spaar, beteken dit ongelukkig nie dat jy by daardie doelwit gaan uitkom nie.

Gaan ek duurder betaal as ek ʼn roker is of sieklik is?

Premies vir lewensversekering word deur verskeie faktore bepaal. Versekeringsmaatskappye neem ouderdom, geslag, gesondheid, leefstyl en ander faktore in ag maar dit beteken nie noodwendig dit sal onbekostigbaar wees net omdat jy byvoorbeeld ʼn roker is nie. In sekere gevalle kan iemand se premie byvoorbeeld hoër wees weens ʼn sieketoestand as dié van iemand wat ʼn roker is maar wie se gesondheid verder goed is.

Word eise nie oor die algemeen afgekeur nie?

Volgens navorsing word eise wel in die meeste gevalle uitbetaal. Eise word meestal afgekeur in gevalle waar belangrike inligting van die versekeraar weerhou is en iemand sterf dan aan ʼn toestand wat spesifiek uitgesluit is deur die polis. Indien iemand doelbewus oneerlik was by die uitneem van die polis sal die eis na alle waarskynlikheid afgekeur word.

Hoeveel lewensversekering is nodig?

Kontak ‘n betroubare finansiele adviseur. Kry kwotasies by verskillende versekeraars, kyk na die dekking en premies en doen navorsing oor die versekeraars se reputasie rakende die uitbetaling van eise. Kyk ook met hoeveel jou premie jaarliks styg en kyk na watter persentasie jou premie van jou netto inkomste uitmaak. Dit is ook belangrik om jou dekking mettertyd aan te pas na gelang jou omstandighede verander.

Bron: Solidariteit

: GV Gesels

About the Author

Charl Oosthuizen
Independent Financial Advisor / Onafhanklike Finasiële Adviseur Ultrafin Finansiële Oplossings (Edms) Bpk / Financial Solutions (Pty) Ltd FSP 35757 Cell: 083 377 1441 | Fax: 086 617 8137 | Tel: 086 111 4602 Besturende Direkteur. Charl is sedert 1990 betrokke by versekring. Verantwoordelik vir oorhoofse bestuur van maatskappy, met spesifieke fokus op die Kort Termyn Afdeling as ‘n boer in murg en been lê die landbou vir Charl baie na aan die hart. Dus vorm Agri Versekring en gepaardgaande NIS produkte ‘n belangrike deel van Ultrafin se Potefeulje.

Be the first to comment on "Moet ek lewensversekering hê?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*