Wat is die best raad vir ‘n jong person wat nou begin werk om te begin beplan vir die toekoms.

  • Doen deeglike Finansiële Behoefte Ontleding (FNA)
  • Kry ongeskiktheidsdekking eerste in plek en daarna lewensversekering soos omstandighede vereis
  • Stel testament op
  • Begin spaar – belegging en aftreevoorsiening
  • Spaar/belegging behoort 25 – 30% in buitelandse fondse belê word
  • Werk met ‘n begroting
  • Hersien jaarliks finansiële ontleding en testament